At Any Price สัมพันธ์รักไม่เคยร้าง (2012)

0

คำอธิบาย : ธุรกิจของครอบครัวเกษตรกรรมถูกคุกคามด้วยวิกฤตที่ไม่คาดคิดและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกชายที่กบฏต่อไป

You might also like