City of God เมืองคนเลวเหยียบฟ้า

0

สิบปีหลังจากภาพยนตร์ “เมืองคนเลวเหยียบฟ้า” อันน่าทึ่งจากบราซิล สารคดีเรื่องนี้จับทีมงานและนักแสดงมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้ง เกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาหลังจากผลงานชิ้นเยี่ยม

You might also like