Descendants เดสเซนแดนท์ส รวมพลทายาทตัวร้าย

0

คำอธิบาย : ลูกชายวัยรุ่นของกษัตริย์และราชินีแห่ง Auradon เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ที่มีปัญหากับคนร้ายได้มีโอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอนุบาลในราชอาณาจักร

You might also like