Django จังโก้ (1966)

0

ส่วนเนื้อเรื่องนั้น มีอยู่ว่า ณ เมืองแห่งหนึ่ง ได้มีบุรุษแปลกหน้านาม จังโก้ (ฟรังโก้ เนโร) ได้เดินทางมาพร้อมกับหญิงที่ถูกช่วยเหลือโดยจังโก้นั้นเอง ในระหว่างทาง เขาก้แวะเข้าบาร์ และก็เจอผู้มีอิทธิพลอย่าง เมเจอร์ (สาขา รัชโยธิน เห้ยไม่ใช่ 5555) ซึ่งเนื้อเรื่องเนื้อราวต่อไปจะเป็นยังไง

You might also like