Earthquake วันโลกแตก (1974)

0

เรื่องย่อ Earthquake วันโลกแตก (1974) มีเนื้อหาเกี่ยวภัยพิบัติหรืออุบัติการณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว, อุบัติเหตุ, น้ำท่วม, ภูเขาไฟระเบิด, พายุ, ไฟไหม้ หรือแม้แต่การจู่โจมของสิ่งที่มีอยู่ในจินตนาการเช่น สัตว์ประหลาด หรือมนุษย์ต่างดาว

You might also like