Edward Scissorhands เอ็ดเวิร์ด มือกรรไกร (1990)

0

คำอธิบาย : ณ ปราสาทบนเนินเขาที่ห่างไกล ที่อาศัยของนักประดิษฐ์ผู้สร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตสุดม หัศจรรย์ -เอ็ดเวิร์ดผู้ที่เกือบจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เมื่อผู้สร้างเขาไปตายก่อนที่เขาจะสร้างมือให้กับเอ็ ดเวิร์ดสำเร็จ แทนที่เอ็ดเวิร์ดจะมีมือที่สมบูรณ์เขาต้องอาศัยอยู่อ ย่างโดดเดี่ยว จนกระทั่งหญิงสาวใจดี ชื่อ เพ็ก มาเจอเอ็ดเวิร์ดเข้า และพามาอาศัยอยู่ที่บ้าน ตอนแรก ทุกคนที่ต้อนรับดีแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกสิ่งเป ลี่ยนแปลงตลอดกาล…สุดยอดหนังคลาสสิคตลอดการที่เป็นบท แจ้งเกิดให้แก่พระเอกจอนนี่เดปที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้!!!

You might also like