Ghosts of Mars กองทัพปิศาจถล่มโลกอังคาร (2001)

0

Ghosts of Mars (2001) กองทัพปีศาจถล่มโลกอังคาร
ดาวอังคาร ปี ค.ศ. 2176 เป็นดาวที่มีมนุษย์ขึ้นไปปักหลักตั้งถิ่นฐานมานานแล้ว และได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั้งลึกลับและอันตราย ของประชากรมนุษย์ที่กำลังล้นโลก ในขณะนั้น ประชากรจำนวน 640 000 คนได้ขึ้นไปอาศัย และทำงานอยู่ตามสถานีทั่วทั้งดาวอังคาร ซึ่งทำหน้าที่ขุดหาแร่ธาตุเพื่อส่งกลับไปยังโลก แต่การขุดหาแร่ที่เหมืองแห่งหนึ่ง ทำให้เกิดการค้นพบทางแร่สายหลักซึ่งเป็นที่ตั้งของอารยธรรมของชาวดาวอังคาร ที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้มานานและบัดนี้ นักรบของชาวดาวอังคารได้ถูกปลดปล่อยออกมา อย่างไม่มีใครหยุดยั้งได้ นักรบเหล่านี้ ได้ทำการเข้ายึดครองร่างของมนุษย์โลกผู้รุกราน เพื่อทำการขับไล่ผู้รุกรานจากโลก ให้พ้นจากดาวอังคารให้หมดสิ้น

You might also like