Giant เจ้าแผ่นดิน (1956)

0

สหรัฐอเมริกาแม้จะเป็นประเทศที่ถูกยกย่องให้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ แต่กลับมีประวัติศาสตร์แค่เพียง 200 กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยความเป็นประเทศที่เพิ่งถูกค้นพบโดยนักเดินเรือจากยุโรปที่รุ่งเรืองกันมานานแล้ว หลังจากนั้นผู้คนจำนวนมากต่างหลั่งไหลเข้าสู่ผืนแผ่นดินใหม่ด้วยความหวังในการสร้างตัว และมีไม่น้อยที่ถูกนำเข้ามาในฐานะทาส บ้างก็มาใช้แรงงาน ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์

You might also like