Grudge Match แค้นนี้ป๋าต้องชำระ

0

คู่ของคู่แข่งชกมวยอายุจะเกลี้ยกล่อมออกจากการเกษียณอายุที่จะต่อสู้กับการแข่งขันรอบสุดท้าย – 30 ปีหลังจากการแข่งขันครั้งสุดท้ายของพวกเขา

You might also like