Helios (Chek dou) ล่าคมถล่มเมือง (2015)

0

อาวุธนิวเคลียร์แบบพกพา DC8 ถูกขโมยจากเกาหลีใต้โดยอาชญากรโหดเหี้ยม (ช้างเฉิน) และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา (เจนิซแมน) ในฐานะที่เป็นอาวุธที่จะเปลี่ยนมือในฮ่องกงลี (นิค Cheung) จากหน่วยตอบโต้การก่อการร้ายของดินแดนจัดตั้งหน่วยงานซึ่งรวมถึงแฟนตำรวจเจ้าหน้าที่ (Shawn Yue) เพื่อจัดการกับวิกฤต เขา enlists ฟิสิกส์ศาสตราจารย์ Siu (Jacky Cheung) เป็นที่ปรึกษาและต้องทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของเกาหลีใต้ Choi (Ji Jin Hee) และ Pok (Choi Si Won) แม้จะมีความพยายามของพวกเขา Helios ผู้กระทำความผิดทางอาญาที่เข้าใจยากอยู่เสมอก้าวไปข้างหน้าของลี

You might also like