Hero (Ying xiong) ฮีโร่ (2002)

0

เริ่มต้น ไร้นามออกเดินทางเข้าวังด้วยเป้าหมายจะฆ่าล้างแค้นฉินอ๋องเพื่อตนเองและครอบครัว แต่ตอนจบเป้าหมายของเขากลับตารปัตรโดยสิ้นเชิง ในมุมของภาพยนตร์นี่คือความสมมาตรที่มีใจความ แนวคิดสะท้อนซึ่งกันและกัน (หยิน-หยาง) ส่วนเหตุผลที่เปลี่ยน มันเกิดจากในใจเบื้องลึกที่แท้จริงของไร้นาม มีแสงสว่างเล็กๆ สิ่งที่เขาต้องการที่สุด มันไม่ใช่ทำเพื่อตนเองหรือเพื่อครอบครัว, จุดเริ่มต้นการแปรเปลี่ยนความคิดของไร้นาม มาจากกระบี่หัก ที่ครั้งหนึ่งก็เคยมีเป้าหมาย ความต้องการเหมือนกับเขา แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว ถึงได้รับฟังคำแนะนำแต่จิตใจยังลังเล เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่หลังจากได้พบกับฉินอ๋อง ได้การสนทนาเรียนรู้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงอย่างถ่องแท้ นั่นทำให้ไร้นามไร้ข้อกังขา บรรลุข้อสงสัยของตนเอง และทำการตัดสินใจเสียสละเพื่อสิ่งที่ตนเรียนรู้ ว่าเหนือกว่าแค่ตนเองและครอบครัว

You might also like