Hunter Prey หน่วยจู่โจมนอกพิภพ (2010)

0

Hunter Prey (2010) หน่วยจู่โจมนอกพิภพ
Prometheus ได้หลุดออกจากวงโคจร การสื่อสารและระบบสนับสนุนชีวิตกำลังลดลง สถานการณ์สำคัญ: สถานะของลูกเรือและนักโทษที่ไม่รู้จัก ด้วยคำสั่งให้จับคนต่างด้าวของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกเรือที่ยังหลงเหลืออยู่ในยานอวกาศ Prometheus ได้ดำเนินการเกมแมวและเมาส์ที่เป็นอันตรายกับนักโทษที่หลบหนีอยู่ในโลกที่รกร้างและแห้งแล้ง แต่ใครเป็นนักล่าและใครเป็นเหยื่อของมัน?

You might also like