Insidious 1 อินซิเดียส วิญญาณตามติด 1

0

ครอบครัวชาวชนบทย้ายออกจากบ้านเฮี้ยนหลังเก่าไปอยู่บ้านใหม่ และได้รู้ว่าไม่ใช่ตัวบ้านหรอกที่มีผีสิง แต่เป็นลูกชายคนโตต่างหาก

You might also like