Justice League- The Flashpoint Paradox จัสติซ ลีก จุดชนวนสงครามยอดมนุษย์ (2013)

0

คำอธิบาย : สร้างจากการ์ตูนชื่อดัง FLASHPOINT ว่าด้วยเรื่องราวของ Barry Allen หรือ The Flash ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในโลกที่ไม่รู้จ­ักบางอย่างในอดีตถูกเปลี่ยนไป และเชื่อว่า Reverse-Flash คือตัวการของเรื่องนี้

You might also like