Lost in the Sun เพื่อนแท้บนทางเถื่อน (2016)

0

Lost in the Sun (2015) เพื่อนแท้บนทางเถื่อน
เรื่องราวของโจรขี้ปล้นอย่าง จอห์น ที่ได้ลักพาตัวเด็กชายลูอิส ที่เพิ่งสูญเสียแม่ไป ด้วยมิตรภาพที่ดีลูอิสจำเป็นต้องติดสอยห้อยตามไปขโมย จี้ ปล้น ด้วยทุกครั้ง และจนกระทั่งการปล้นครั้งล่าสุด ถูกจับได้ เขาต้องตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร

You might also like