Nice View (Qi ji · Ben xiao hai) (2022)

0


Nice View (Qi ji · Ben xiao hai) (2022)
เรื่องย่อ : เด็กหนุ่มยากจนคนหนึ่งยอมทำงานเสี่ยงอันตรายเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าผ่าตัดให้น้องสาว ทว่าหนทางกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม


You might also like