Sacrifice (Zhao shi gu er) ดาบแค้น บัลลังก์เลือด (2010)

0

บัลลังก์ที่เคยมีต้องถูกแย่งชิง จนทำให้สูญเสียทุกอย่างไป ตลอดเวลาที่ต้องทนรอคอยในการที่จะกลับมาแก้แค้น ความแค้นที่มีมันยังคงติดอยู่ภายในใจไปอีกนาน ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามความแค้นที่เขามีนั้น จะต้องกลับมาในอีกไม่นาน เขาได้หนีไปจากเมือง เพื่อที่จะหลบซ่อนตัวในการที่จะกลับมาเพื่อที่จะล้างแค้น ดาบเล่มนั้นที่มันเป็นสิ่งที่พวกเขาใช้มันเพื่อกำจัดคนในครอบครัวของเขา เขาจึงต้องมาล้างแค้นด้วยความรู้สึกที่มีทั้งหมดกับดาบเล่มนั้น…

You might also like