The Haunting in Connecticut คฤหาสน์… ช็อค (2009)

0
บาคาร่า


คำอธิบาย : หลังจากที่ครอบครัวถูกบังคับให้ย้ายเพื่อสุขภาพลูกชายของพวกเขาพวกเขาเริ่มประสบพฤติกรรมเหนือธรรมชาติในบ้านใหม่ของพวกเขาและค้นพบประวัติศาสตร์ที่น่ากลัว


You might also like