Zodiac- Signs of the Apocalypse สัญญาณล้างโลก (2014)

0

เรื่องย่อ Zodiac: Signs of the Apocalypse (2014) สัญญาณล้างโลก ในฐานะผู้ดูแลที่คิดเกี่ยวกับบทความโบราณวัตถุในบริเวณที่เอลิซาเบ ธ รู้สึกตื่นเต้นเมื่อภาพงาช้างที่มีวิสัยทัศน์ตัดมานานกว่า 2,000 ปีมาแล้ว แต่เธอก็ไม่ทราบว่าชะตากรรมของมนุษยชาติจะได้รับการกำหนดโดยรายการนี้ จนกระทั่งเมื่อมีดาวเคราะห์ลับกลมดวงอาทิตย์การทำลายล้างโลกก็เกิดขึ้น “ สัญญาณล้างโลก” ไม่มีใครนอกจากเอลิซาเบ ธ สามารถชดใช้ได้หนึ่งเดือนต่อมาที่ซานฟรานซิสโกโครนิเคิล ตะกายจดหมายที่ประกอบด้วยความเป็นอิสระจากคนอื่นที่เรียกว่านักฆ่า “นักษัตร”

You might also like