Drifting (2021)

0
บาคาร่า


Drifting (2021)
เรื่องย่อ : เพิ่งออกจากคุก ฝ้ายไปเจอที่มุมถนนที่คนเร่ร่อนคนอื่นๆ ต้อนรับเขา แต่เขาไม่มีเวลามากพอที่จะปรับตัว ในไม่ช้าตำรวจก็ไล่พวกเขาออกไป และทรัพย์สินของพวกเขาก็หายไปในรถขนขยะ คุณโฮ นักสังคมสงเคราะห์รุ่นเยาว์คิดว่าถึงเวลาต่อสู้เรื่องนี้ในศาลแล้ว ในระหว่างนี้ ฝ้ายและเพื่อนๆ มีข้อกังวลอื่นๆ


You might also like