Godspeed (Yolun Açik Olsun) (2022) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

0


Godspeed (Yolun Açik Olsun) (2022) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
เรื่องย่อ : อดีตกัปตันในกองทัพเดินทางไปยังดาลยันเพื่อหยุดไม่ให้คนรักของเพื่อนแต่งงานกับชายอื่น แต่ความเจ็บปวดที่ฝังลึกจากโศกนาฏกรรมระหว่างปฏิบัติหน้าที่กลับส่งผลหยั่งลึกต่อภารกิจนี้


You might also like