Polite Society (2023)

0

Polite Society (2023)
เรื่องย่อ : Ria Khan เชื่อว่าเธอจะต้องช่วย Lena พี่สาวของเธอจากการแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้น หลังจากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ แล้ว เธอพยายามที่จะยุติการปล้นงานแต่งงานที่ทะเยอทะยานที่สุดในนามของอิสรภาพและความเป็นพี่น้องกัน

You might also like