Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain (2021) โรดรันเนอร์: หนังชีวิตแอนโทนี่ บอร์เดน

0


Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain (2021) โรดรันเนอร์: หนังชีวิตแอนโทนี่ บอร์เดน
เรื่องย่อ : สารคดีเกี่ยวกับชีวิตมหัศจรรย์ของแอนโทนี่ บัวร์เดน เชฟ, นักเดินทาง, และนักเล่าเรื่องผู้ล่วงลับ


You might also like