The Independent (2022)

0

The Independent (2022)
เรื่องย่อ : นักข่าวหนุ่มค้นพบแผนการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่อาจเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งและชะตากรรมของประเทศ

You might also like