The Obscured (2022)

0
The Obscured (2022)
เรื่องย่อ : หญิงสาวที่เป็นโรคไบโพลาร์ ต้องพึ่งพาความทรงจำที่กระจัดกระจายเพื่อช่วยแก้ปัญหาการฆาตกรรมคนรักของเธอ

You might also like