The Ringleader: The Case of the Bling Ring (2023)

0

The Ringleader: The Case of the Bling Ring (2023)
เรื่องย่อ : เรเชล ลี ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นวัยรุ่นผู้อยู่เบื้องหลังการปล้นคนดังที่มีชื่อเสียงมากมายในปี 2551 และ 2552 เล่าถึงสิ่งที่กระตุ้นให้เธอรวบรวมเพื่อน ๆ ของเธอให้บุกเข้าไปในบ้านของคนดังในฮอลลีวูดเพื่อรื้อค้นและขโมยของ

You might also like