The Silent Twins (2022)

0
บาคาร่า


The Silent Twins (2022)
เรื่องย่อ : อิงจากชีวิตของจูนและเจนนิเฟอร์ กิบบอนส์ ฝาแฝดหน้าเหมือนกันในชีวิตจริงที่เติบโตในเวลส์และกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ “แฝดเงียบ” เนื่องจากพวกเขาไม่ยอมสื่อสารกับใครนอกจากกันและกัน


You might also like