The Tick Season 1 (2017) ยอดมนุษย์เห็บ ปี1 ซับไทย EP1 – EP12 [จบ]

0

The Tick Season 1 (2017) ยอดมนุษย์เห็บ ปี1 ซับไทย
The Tick เป็นเรื่องราวของโลกที่มี Super Hero คนแรกตกลงมายังโลกเมื่อกว่า 100 ปีก่อน ในชื่อ Superian (ซูพีเรียน) และการมาของเขาทำให้เกิดเอฟเฟ็กต์การกลายพันธ์ในโลกต่อมา จนกลายเป็นโลกที่มีคนมีพลังพิเศษมากมายจนเป็นเรื่องปกติ มีกฏหมายไว้บังคับใช้กับ Super Hero โดยเฉพาะ อย่างการนำมาขึ้นทะเบียนให้สิทธิต่างๆ เหนือคนปกติ


You might also like